Zespoły Interwencji Kryzysowej przy WOT

Od 20 kwietnia Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej utworzyła Zespół Interwencji Kryzysowej do wsparcia Domów Pomocy Społecznej. Rozprzestrzenianie się koronawirusa zobowiązuje nas do podjęcia działań, których celem jest wsparcie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem zdrowia i życia w Domach Pomocy Społecznej.

Od północy 20 kwietnia br. na mocy decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w każdym województwie na bazie brygad obrony terytorialnej oraz jednostek podległych Dowódcy Generalnemu RSZ został utworzony Zespół Interwencji Kryzysowych. Głównym celem powstania zespołów jest wsparcie ewakuacji i przywracania zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. Zespoły będą kierowane do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub odpowiedniego wojewody.

Zespoły Interwencji Kryzysowych (ZIK) WOT są tworzone na bazie brygad obrony terytorialnej oraz sił kierowanych do ich wsparcia  przez DG RSZ i IW SZ i utrzymywane w 6 godzinnej gotowości do podejmowania działań. Ich funkcjonowanie jest ściśle powiązanie z funkcjonującymi w WOT od dwóch lat Zespołami Oceny Wsparcia (ZOW), których to celem w ty przypadku jest ocena sytuacji i  ewentualne przygotowanie gruntu pod działanie Zespołów na miejscu.

Do głównych zadań ZIK należy:

1) pobieranie wymazów od mieszkańców, pracowników oraz personelu PDS oraz ich przekazywanie do laboratoriów;

2) przeprowadzenie segregacji (triażu) mieszkańców, personelu i pracowników DPS w celu przygotowania ewakuacji do placówek medycznych;

3) ewakuacja mieszkańców, personelu i pracowników do wskazanych placówek medycznych;

4) dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ewakuacji;

5) szkolenia mieszkańców, pracowników i personelu DPS w zakresie wdrożenia czynności mających na celu wyeliminowanie transmisji koronawirusa;

6) odtworzenie pierwotnej zdolności DPS do funkcjonowania.

Zespół Interwencji Kryzysowej 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest gotowy do podjęcia działań. Żołnierze 10 ŚBOT odwiedzili wszystkie domy pomocy społecznej i są w kontakcie z personelem celem udzielenia niezbędnego wsparcia. Od kilku dni Świętokrzyscy Terytorialsi pomagają przy opiece nad osobami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Końskich. Skutkiem uruchomienia tego mechanizmu będzie ograniczenia ryzyka zagrożenia życia dla pensjonariuszy i personelu DPS, a także przywracanie pierwotnej zdolności do ich funkcjonowania po rozwiązaniu sytuacji kryzysowej.

Zespół Prasowy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. cc. E.G. Kaszyńskiego ps. „Nurt”

The following two tabs change content below.

Może Ci się również spodoba

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial