Zmiana przepisów dotyczących usuwania drzew

Od 17.06.2017r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące usuwania drzew z prywatnych nieruchomości. Zaostrzają one obowiązujące od nowego roku prawo dotyczące wycinki drzew na prywatnym gruncie. Przewidują, że prywatny właściciel gruntu, chcąc dokonać wycinki drzew na swojej nieruchomości, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał zgłosić ten fakt wcześniej do gminy.

Urzędnik w terminie 21 dni od doręczenia zgłoszenia, będzie miał czas na przeprowadzenie oględzin zgłoszonych do usunięcia drzew. Następnie, po przeprowadzeniu oględzin, w terminie 14 dni organ w drodze decyzji administracyjnej będzie mógł wnieść sprzeciw co do zgłoszonych do usunięcia drzew. Jeśli tego nie zrobi (tzw. milcząca zgoda), właściciel będzie mógł usunąć drzewa, po upływie 14 dni od oględzin.

Powyższe zgłoszenie dotyczy drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu 14 dni od dnia oględzin, a także usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu i braku zezwolenia, spowoduje naliczenie administracyjnej kary pieniężnej.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial